Historie

Het eigenlijke Gulden Bal gaat voor het eerst van start op carnavalsdinsdag 1969.

Wat vooraf ging.

Aan het Gulden Bal waren een aantal festiviteiten vooraf gegaan die werden gehouden in het verzorgingscentrum Ruitersbos. Daar organiseerden Mieke Sterkens, maatschappelijk werkster bij de Stichting Ouderenwerk Breda, en Ad Puyman, oud Prins Carnaval, op de dinsdag van carnaval voor de bewoners een ontspanningsmiddag in carnavaleske stijl. Dat was aan Mieke en Ad wel toevertrouwd.

Deze feestmiddag was een groot succes, vooral ook doordat familieleden van de bewoners werden uitgenodigd. Op een bepaald moment was het aantal bezoekers zo groot, dat de ontspanningsruimte van Ruitersbos te klein werd.

Het Gulden Bal.

In 1969 werd besloten de feestmiddag te verplaatsen naar het pas geopende Turfschip onder de naam het Gulden Bal.

Voor de organisatie van dit bal werd een comité opgericht onder auspiciën van de, toen nog geheten Bejaardenzorg. Daar was in die tijd Frans Römkes directeur. Het eerste comité bestond uit Piet de Bruyn, Mieke Sterkens, Tiest Poorts,   Frits van Loenhout en Toon Verhaeren.
Het huidige organiserende comité, dat nu werkt onder de paraplu van de Stichting Bredase Carnavalviering (B.C.V.) , wordt gevormd door Rob Knobel (voorzitter), Jopie van der Muren (secretaris), Theo van Gils (penningmeester), Lenie van de Wijngaart, Hugo Vedder en Rien van Dijke.

De presentatie van het Bal werd in het begin verzorgd door Mieke Sterkens en Ad Puyman, later opgevolgd door oud prins Nico Jongenelen. Na het overlijden van Mieke werd Nico geassisteerd door zijn zus Marleen.

Nico Jongenelen heeft 22 jaar lang de presentatie verzorgd meestal met Marleen. Zij beiden waren toen het boegbeeld van het Gulden Bal en zeer populair bij de bezoekers. Nico is ons helaas op 18 augustus 2016 op 84 jarige leeftijd ontvallen.

Na afbraak van het Turfschip werd het Gulden Bal vanaf 2000 in het Chassé Theater gehouden. Na zoveel jaren in het Turfschip leek het een moeilijke overgang naar het Chassé. Maar dat is alles meegevallen.

In 2001 hebben wij een goede opvolging voor Nico en Marleen gevonden in Rien Roks, die de presentatie in de middenzaal voor zijn rekening neemt en Jan Learbuch die dat doet in de foyer van het Chassé Theater.
Nadat Rien Roks in 2017 om gezondheidsreden afscheid heeft genomen is vanaf 2018 de presentatie in de Middenzaal overgenomen door Frank Jankowski.

Tijdens de carnavalsdagen worden de middenzaal en foyer omgetoverd in een prachtig versierde carnavalstempel, waar het heel goed carnavalvieren is.

Carnavalskapellen.

De formule van het Gulden Bal is beslist niet ingewikkeld. De Kielegatse carnavalskapellen maken samen met de bezoeker het feest. De kapellen doen dat ieder jaar geheel belangeloos en met veel enthousiasme. Nooit doen wij tevergeefs beroep op hun medewerking. Maar zonder hen zou er geen Gulden Bal zijn.

Een hoogtepunt is het bezoek van de Prins van het Kielegat met zijn gevolg en de hofkapel.
Ook de Burgemeester van Breda is bijna ieder jaar present. Dat wordt gewaardeerd door de bezoekers en dat laten zij ook merken met een ovationele ontvangst.

Gulden.

In 1969 werd voor het eerst van de bezoekers een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

Dat was één gulden. Wat velen niet weten is dat om die reden het feest “Gulden” Bal werd genoemd. Nadat de Euro werd ingevoerd is de oude maar vertrouwde naam van Gulden Bal toch maar behouden.

Toekomst

Met de donatie van enkele instellingen en particulieren, de inzet van vele vrijwilligers en Kielegatse carnavalskapellen zal het Gulden Bal tot in lengte van dagen blijven bestaan tot genoegen van veel ouderen, hun kinderen en kleinkinderen.

Vernieuwing

Het Gulden Bal van 2014 bracht twee vernieuwingen.
Met een groot succes is de activiteitenhoek voor kinderen t/m 12 jaar (kleuter- en basisschoolleeftijd) van start gegaan. Dit onder de enthousiaste leiding van  de Brakkenfestivalmedewerkers van Surplus. Ruim 100 kinderen hebben in dat jaar hiervan genoten en zij konden aan het einde van de middag in optocht hun creaties aan de Prins tonen.
Na afloop van het Gulden Bal 2014 heeft Toon Siteur na 17 jaar volle inzet "het stokje overgedragen aan een jongere generatie" zoals hij het zelf formuleerde.

Verder onder de vlag van de B.C.V.

Om de continuïteit van het Gulden Bal voor jaren te kunnen blijven garanderen is besloten met ingang van carnaval 2016 als zelfstandig werkende commissie door te gaan onder de vlag van de stichting Bredase Carnaval Viering (de huidige Stichting Kielegat). Dit biedt tevens een bredere financiële basis en daarmee de mogelijkheid de toegangsprijs op een laag niveau te houden. Echter wat goed is moet je niet veranderen. Daarom wordt het Gulden Bal in zijn vertrouwde vorm voortgezet.